A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Мэдээ / Үйлчилгээ авах

Үйлчилгээ авах

Иргэн Та үзвэр үйлчилгээний заалны цаг авахдаа дараахь материалыг бүрдүүлж хариуцсан ажилтанд хандана уу

Хувь хүн

  • Өргөдөл, хүсэлт
  • Гэрээ байгуулах \Бусад шаардлагатай бичиг баримтуудыг хавсаргаж болно.\

Байгууллага

  • Албан бичиг
  • Өргөдөл хүсэлт
  • Гэрээ байгуулах
%d bloggers like this: