Мэдээ

Архив албан хэрэг хѳтлѳлтийн улсын Шалгалтын бэлтгэл ажил хийгдэж байна

2019 оны Архив албан хэрэг хѳтлѳлтийн улсын Шалгалтын бэлтгэл ажил хийгдэж байна. АЗДТГ-газраас 2019 оны Архив албан хэрэг хѳтлѳлтийн улсын шалгалтын удирдамжийн дагуу урьдчилсан Үзлэгт шалгалт 2019 оны 05дугаар сарын 27ноос явагдаж эхлэлээ.

No Comments

    Leave a Reply